Brannskader

Det anbefales ikke å dekke til mer enn 10-15% av kroppens overflate med brannskadekompresser som inneholder kjølende gele. Og et viktig poeng er at det er kun det brannskadde området som skal kjøles ned - ikke hele pasienten. Nedkjøling av hele pasienten (hypotermi) svekker kroppens immunforsvar, og det er ikke gunstig for disse pasientene.