Om TacMed.no

 
TacMed.no ble opprettet i 2012 som en nettbutikk der tanken var å tilby kvalitetsprodukter innen taktisk sanitet.
Vi ønsket å legge til rette for at enkeltpersoner kunne kjøpe enkeltprodukter eller mindre kvanta - av produkter som vanligvis leveres i større forpakninger.
 
Det ble raskt tydelig at interessen og behovet for produkter av høy kvalitet innen taktisk sanitet var høyere enn antatt. I dag består kundeporteføljen til TacMed.no av enkeltpersoner, bedrifter, offentlige organisasjoner, Politi og Forsvar, offentlige ambulansetjenester og deler av luftambulansetjenesten og redningstjenesten.
Fra å være en liten nettbutikk er vi idag en betydelig leverandør av produkter innen taktisk sanitet og annet utstyr rettet mot akuttmedisinsk virksomhet og personellet i slik tjeneste.
 
Gjennom avtaler med våre leverandører kan vi tilby anerkjente produkter innen taktisk sanitet til en fornuftig pris. Vi kjøper ikke via eBay o.l., kun via forhandlernettet til produsentene. Det vil si at vi selger kun orginalprodukter, levert gjennom produsentens leverandørnett.
 
Vi jobber hele tiden for å utvide vår produktportefølje og tar gjerne imot tips. Mange av produktene er særskilt utviklet for taktisk sanitet og er av meget høy kvalitet. Dette gjenspeiler seg i at prisen kan være noe høyere enn ordinært førstehjelpsutstyr. Dette håper vi dere har forståelse for.
 
Noen av våre produkter krever avansert opplæring og selve behandlingsprosedyren krever medisinsk delegering fra ansvarlig lege. TacMed.no påtar seg intet ansvar for at kunden innehar nødvendig opplæring eller medisinsk delegering. Kunden må selv besørge dette og all pasientbehandling utføres på eget ansvar. Ved bestilling av produkter i vår nettbutikk samtykker kunden i dette.
 

akuttmedisinsk-kompetanse
 
TacMed.no eies og ledes av Erik Bjørnstad og hans enkeltmannsforetak akuttmedisinsk-kompetanse som første gang ble registrert i 1998. Gjennom årene har akuttmedisinsk-kompetanse gått fra å være en liten bigeskjeft med noen få faste kunder - til å nå være en betydelig leverandør av undervisning og rådgivning innen førstehjelp og akuttmedisin. Kundeporteføljen består av et omfattende antall kunder innen privat næring, offentlige instanser og etater. Vi benytter oss av freelance instruktører som alle har en omfattende utdanning og erfaring innen de emner vi underviser/veileder i.

 
Alle fakturaer sendes ut fra vårt foretaksregistrerte firma;
 
Erik Bjørnstad
Segelckes vei 6
2010 Strømmen
 
Org. nr. 990 864 292 MVA.

Bankkonto: 1506 35 68586
 

Om Erik Bjørnstad
 
Erik Bjørnstad er født i 1971, er autorisert ambulansearbeider og høgskoleutdannet PARAMEDIC. Han har siden 1992 jobbet i proffesjonell ambulansetjeneste og er pr. i dag ansatt som fagparamedic ved Oslo Universitetssykehus Prehospital klinikk.

Gjennom flere år har han vært engasjert som instruktør og veileder for Forsvaret, Politihøgskolen og andre operative avdelinger. I 2007 tjenestegjorde han som "medic" i PRT 8/ISAF i Afghanistan. Interessen for taktisk sanitet er stor og han har bygget seg opp en betydelig kompetanse innen emnet de siste årene. I 2015 ble han utdannet til regional PLIVO-instruktør ved PhS.